Homeopaattiset valmisteet

 

Homeopatia on lääketieteellinen hoitomuoto, joka perustuu kaltaisperiaatteelle, similia similibus curentur eli kaltainen voidaan parantaa kaltaisellaan.

Tämän periaatteen tunsi jo aikoinaan lääketieteen isä, kreikkalainen Hippokrates. Homeopatian perustajana pidetään saksalaista lääkäriä Samuel Hahnemannia.

 

Ovatko homeopaattiset lääkkeet turvallisia

Homeopaattiset valmisteet kuuluvat myös luontaistuotteisiin. Homeopaattiset valmis-teet ovat lääkelainalaisia tuotteita, jotka vaativat markkinoille päästäkseen lääke-laitoksen myyntiluvan. Homeopaattiset valmisteet ovat erittäin turvallisia käyttää, siksi ne sopivat myös pienille lapsille ja allergiasta kärsiville henkilöille.

Homeopaattiset valmisteet ovat niin voimakkaasti laimennettuja, niillä ei ole enää minkäänlaista myrkky- tai allergiavaikutusta. Siksi niitä voidaan käyttää kaikkina ikäkausina vauvasta vaariin, myös odotus- ja imetysaikana. Homeopaattisilla valmisteilla ei ole myöskään yhteisvaikutusta tavanomaisen lääkityksen kanssa, siksi niitä voidaankin käyttää rinnakkain.

Homeopaattiset aineet valmistetaan aina lääketehtaissa, standardisoidun farmakopean HAB:n (Homeopathische arzeneimittel buch) ohjeiden mukaan. Yleisiä lääkkeiden valmistussääntöjä noudatetaan, GMP ja GLP. Ne takaavat lääkkeiden puhtauden ja siisteyden. Homeopaattiset valmisteet ovat luokiteltu lääkkeiksi ja ovat Suomen lääkelaitoksen hyväksymiä.

Homeopaattiset valmisteet itsehoidossa

Homeopaattinen hoito on tehokkaimmillaan kun päästään hoitamaan akuuttia alkavaa vaivaa Esim. nuhaa, yskää, kurkku-, korva- tai poskiontelotulehduksia, pääkipua, virtsatieinfektiota, iskiasta ja loukkaantumisia, sekä monia muita vaivoja. Usein homeopaattiset valmisteet estävät sairauden puhkeamisen tai sairauden oireet jäävät vähäisiksi. Oikein valittu homeopaattinen aine tuo nopeasti avun, vaikutukset voivat näkyä jopa muutamissa minuuteissa. Jos taas kysymyksessä ovat pitempiaikaiset ongelmat, voivat hoidon vaikutukset näkyä vasta muutamien päivien tai viikkojen kuluessa hoidon aloittamisesta.

Vakavissakin tiloissa nopeasti aloitettu homeopaattinen hoito, voi pelastaa jopa potilaan hengen, siksi kotona olisi hyvä olla tärkeimmät homeopaattiset ensiapuaineet. Tämä ei tarkoita sitä, että vakavia sairauksia hoidetaan itse, vaan homeopaattisia aineita käytetään ensiapuna kunnes päästään lääkärin hoitoon tai homeopaattisia valmisteita käytetään rinnakkain tavanomaisen lääkityksen kanssa.

Markkinoilta löytyy sekä yksittäis-, että yhdistelmävalmisteita.

Yhdistelmävalmisteissa on useampia samantyyppisesti vaikuttavia aineita mukana, joten ne ovat hyvä vaihtoehto itselääkintään akuutti vaivojen yhteydessä. Yhdistelmä- ja yksittäisaineita voidaan käyttää myös yhdessä tehostamaan toisiaan.

Lisää tuotteista Nettiputiikista